Tuesday, March 24, 2009

Kelebihan Saidina Ali

Hadis riwayat Saad bin Abu Waqqash ra. ia berkata:

Rasulullah saw. berkata kepada Ali bin Abu Thalib: Sesungguhnya kedudukanmu terhadapku adalah seperti kedudukan Harun terhadap Musa, hanya saja tidak ada seorang nabi pun sesudahku.
Muslim: 4481

No comments: