Tuesday, November 15, 2011

LGBT: Bantahan dan Sokongan

Satu isu yang hangat diperkatakan sebelum ini, telah melibatkan beberapa pihak tampil menyatakan sokongan dan bantahan. Beberapa analisa dapat dilakukan berdasarkan laporan-laporan di dada akhbar milik kerajaan mahupun milik pembangkang.

Gologan yang memberi bantahan boleh diringkaskan dengan golongan yang tampil dengan cara dan kaedah yang berbeza.

  1. Golongan yang menentang secara keras. Golongan ini menampakkan kekuatan mereka dengan mengeluarkan beberapa kenyatan dan pandangan yang keras bunyinya. Namun tindakan mereka itu mempunyai nilai baik dan nilai buruk kepada pendokong dan pembangkan kumpulan ini. Kumpulan ini membuat bantahan sehinggakan melaporkan isu ini kepada anggota polis.
  2. Kumpulan yang kedua, mereka yang membantah secara ilmiah dengan menampakkan keterbukaan dan diplomasi yang tinggi. Pada kumpulan ini juga terdapat dua pecahan yang pertama menentang keras tetapi tidaklah sehingga melaporkan isu ini kepada polis. Bantahan mereka dapat dilihat melalui hasil penulisan tokoh-tokoh yang mereka sanjungi. Manakala pecahan yang kedua ialah mereka agak berlembut dengan golongan ini, tetapi pada masa yang sama mereka membantah, kaedahnya berbeza sahaja yang berbeza. Mereka lebih kepada keterbukaan dan perbincangan dengan pihak penganjur LBGT. Kaedah bantahan mereka sudah semestinya melalui forum atau diskusi yang melibatkan kedua-dua belah pihak iaitu mencari titik persamaan dan menyelesaikan kecalaruan fikiran.
Seterusnya golongan penyokon sudah tentu golongan yang memperjuangkan hak asasi manusia. mereka menganggap golongan lesbian, gay, biseksual dan transeksual in juga manusia dan mereka juga ada hak yang perlu dihormati.

Saya berpandangan isu ini, jika dikira dari sudut dakwah, para agamawan seharusnya memulakan langkah pertama dengan mengajak contohnya gay atau lesbian berdikusi. Mencari titik pertemuan dan persamaan, kemudian resapkan dengan hikmah agama. Tidak sewajarnya sekadar menghukum haram, tetapi proses tindakan sebelum menghukum itu lebih penting, itu dinamakan sebagai dakwah.

Kesimpulannya, golongan pertama yang membantah secara keras itu juga ada kebaikan, begitu juga dengan kumpulan yang lain. Kesemuanya terdapat kebaikan dan mempunyai tujuan yang baik iaitu mempertahankan kesucian agama. Berbezanya adalah kaedah yang berbeza atau diertikan sebagai "proses" untuk menuju matlamat yang satu.

No comments: