Monday, May 14, 2012

Syarahan Perdana Tan Sri Musa Hassan

Syarahan Perdana Tan Sri Musa Hassan

Hari semalam telah diadakan satu syarahan perdana yang disampaikan oleh mantan Ketua Polis Negara. Syarahan semalam berkaitan dengan kemakmuran masyarakat Malaysia. Satu tajuk untuk mewujudkan rasa keyakinan dan kepercayaan untuk melahirkan daan mengekalkan kemakmuran negara. Tajuk ini amat penting dan seharusnya difikir untuk bersama-sama menjadi sebahagian daripada sejarah negara kita sebagai penyumbang ke arah pembentukan negara yang lebih baik.

Namun demikian, terdapat fakta-fakta baru yang diperolehi daripada beliau. Sudah tentu maklumat itu terdapat pada beliau kerana beliau seorang anggota polis dan mantan ketua Polis. Sudah tentu maklumat itu berada dalam lingkungan beliau. 

Rumusan daripada syarahan semalan ialah:

  1. Kestabilan politik menjamin kemakmuran negara yang berbilang kaum.
  2. Beliau menceritakan mengenai sejarah 13 Mei, supaya sejarah itu tidak berulang. 
  3. Beliau turut juga merasa kekesalan di atas beberapa pindaan undang-undang seperti ISA dan perhimpunan awam.
  4. Negara selamat tanpa rasuah dan beliau amat menekankan intergriti dalam pentadbiran negara.
Sebenarnya banyak lagi yang diungkapkan, sudah pasti soalan-soalan panas mengenai mantan Timbalan Perdana Menteri juga dipersoalkan.


No comments: