Friday, June 19, 2009

Propaganda

"Satu Propaganda Barat memburukkan Islam melalului penulis"

No comments: