Thursday, July 19, 2007

Hari Ini Dan Semalam

Hari semalam adalah kemuncak kepada kesibukkan dalam minggu ini, pelbagai mesyuarat, pelbagai paper work perlu dibincang dan diserahkan, pelbagai artikel perlu disiapkan tetapi yang menarik perhatian saya ialah arahan daripada ketua unit untuk memberi penjelasan mengenai Bidaa'h. Sukar saya hendak perkatakan mengenai perkara ini nanti jadilah " mulut kata hati rasa lain".

Semoga Allah memberi kekuatan untuk menulis artikel ini, semoga masyarakat Uitm Kelantang ini memahami secara jelas sejelasnya bahawa apakah yang diertikan sebagai bidaa'h.

No comments: